Baerekraftig Utvikling

Hva er egentlig bærekraftig utvikling?

I dag er den store utfordringen å styre samfunnet slik at den naturvitenskapelige og teknologiske delen er til nytte for flest mulig av oss. Samtidig må det ikke ødelegge livsmiljøet vårt, og den må ikke ødelegge miljøet for de generasjonene som kommer etter oss. En utvikling som innebærer dette kaller vi Bærekraftig Utvikling.

* kort sagt, en bærekraftig utvikling er en utvikling som både fungerer bra til dagens behov, samtidig som den ikke ødelegger framtidige generasjoners behov

Under finner du alt du trenger å vite om bærekraftig utvikling, innenfor alt fra de store miljøutfordringene verden står ovenfor til utviklingen av det biologiske mangfoldet vi finnet i dag ;)

P9090069.hovedspalte.JPG

Globale interessekonflikter og miljøutfordringer
Mat og vannressurser
Helse og miljøskadelige stoffer
Klima
Fotosyntesen
Biologisk mangfold
Økologiske Suksesjoner

Kilder til Bærekraftig Utvikling

Etter du har lest siden vår, skal du kunne:

  • Beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
  • Gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
  • Forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, gi eksempler på det
  • velge ut og beskrive globale interessekonflikter, vurder følgene disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og verdenssamfunnet
  • gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer
  • gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land

Laget av: Henriette, Frithjof, Edvard, Kristin A og Erik

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License