Begreper Ved Radioaktivitet

Fusjon – Fusjon består av to typer, kjernefysisk fusjon og fusjon ved organismer

Kjernefysisk fusjon: En kjernefysisk fusjon består av at atomkjerner smelter seg sammen og danner en ny og tyngre atomkjerne. Ved fusjon har alt med tyngden å gjøre. Om atomkjernen er tyngre en visse typer metaller kreves det energi for at denne frigjøringen skal skje men om den er lettere enn disse type metallene vil den frigjøre energi.
Noe som skiller fusjon fra fisjon er at fusjon må alltid ha en startenergi for å unngå forstøtning mellom de positive atomkjernene mens fisjon klarer seg uten denne startenergien.

fusjon.jpg

Fisjon – Fisjon ved kjernefysisk tilstand.

Kjernefysisk fisjon: En kjernefysisk fisjon består av flere atomkjerner spaltes til mindre og lettere kjerner. I denne spaltingen frigjør atomkjernen 2 mindre atomkjerner, samtidig med at den frigjør 2 eller flere nøytroner. Disse nøytronene skal videre treffe nye atomkjerner. Om det treffer mer enn 1 nøytron mot atomkjernen kan det oppstå problemer og prosessen slår feil. Det er her moderatoren kommer inn fordi den senker farten på nøytronene og skaper mer stabilitet. Denne reaksjonen ved at nøytronene frigjøres kalles kjedereaksjon.

Uran i fisjon har en spesiell rolle. Kjerner som er tyngre enn Uran-238 Har halveringstid som er kortere enn jordas geologiske alder som vil si at det ikke er mye av det igjen i naturen. Derimot atomkjerner som er lettere enn Uran-238 har så lang halveringstid at de betraktes som fisjon stabile. Dette er grunnen til at mange bruker uran som et eksempel når de skal bruke fisjon i forskjellige sammenhenger.

Her treffer nøytonen (rød) uranet (grønn) og det spaltes til to mindre atomkjerner,
samtidig med at det slippes løs flere nøytroner.

Både Fusjon og fisjon kan også nevnes i arbeidssammenheng med at ved fusjon slår flere selskaper seg sammen mens ved fisjon hvor et selskap deler seg opp i mindre enheter.
5_1618_0.gif

Halveringstid

Med korte trekk kan vi si at halveringstiden til et stoff er den tiden det tar før halvdelen av en bestemt mengde av et grunnstoff er omdannet til et annet grunnstoff. Halveringmengden er ulik for alle forskjellige grunnstoffer. Det kan ta fra noen få dager til mange år.

Bakgrunnstråling

Bakgrunnsstråling kan foreks. Være en elektromagnetisk stråling som man konstant blir utsatt for. Dette er da en felles betegnelse for alfa, beta og gamma strålinger. Bakgrunnsstrålinger kan også komme ved ulykker som vi kan se ved Tsjernobyl ulykken som skjedde i 1986.

Radioaktivitet

Radioaktivitet kan vi med korte trekk si er en omdanning som skjer ved at ioniserende strålinger blir sendt fra atomkjerner i som er i form av alfa, beta, gamma og nøytron strålinger. Denne strålingen skjer ved at atomkjerner spaltes og avgir ekstra energi.

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License