Bioteknologi

Bioteknologi er kort sagt teknologi som bruker planteceller, dyreceller eller mikroorganismer til å f eks forbedre eller endre dyr og planter eller modifisere produkter.

Bioteknologi har fått store betydninger for utviklinger av medisiner for mennesker og dyr, industri og miljøvern. Du vil her komme nærmere inn på hva bioteknologi egentlig er, og hvordan det fungerer.

Bioteknologi.jpg

Den genetiske koden
Genetisk Varisjon
Egenskaper som går i arv
Genteknologi
Etiske spørsmål rundt bioteknologi
Kilder for bioteknologi

Lærerplanmålene vi skal dekke:
- forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen samt diskutere betydningen av arv og miljø
- forklare begrepene krysning og genmodifisering og hvordan bioteknologi brukes til foredling av planter og dyr
- gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi
- vurdere informasjon om og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

(http://www.teknovest.no/files/UserDir/Images/Bioteknologi,%20komprimert%20og%20landskap.jpg)

Av Tobias, Øystein, Thea og Kristin

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License