Energi For Framtiden Forside

Her finner du masse info om Energi fra kjemiske reaksjoner og Energi og fremtid. Det innebærer hvordan man kan hente og lagre energi fra kjemiske reaksjoner og de nye utfordringene man står ovenfor å finne energiløsninger for fremtiden.

colourbox578236vind210b.jpg

Brenselceller
Elektrolyse
Elektrokjemiske reaksjoner
Forbrenning
Redoksreaksjoner
Varmepumper
Kilder

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
Gjøre rede for fysiske prinsipper for hvordan varmepumper virker, og i hvilke sammenhenger varmepumper brukes
Forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
Beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige ladbare og ikke-ladbare batterier og til brenselceller
Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
Gjøre rede for hydrogen som energibærer

Laget av: Simen, Victoria, Mina, Carl Henrik og Emeli

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License