Ernaering Og Helse

Næringsstoffer
Kjemiske bindinger
Organisk kjemi
Mineraler
Fordøyelse, transport og omsetning av næringsstoffer
Trening og spiseforstyrrelser
Kosmetiske produkter

Lærerplanmålene vi skal dekke:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- beskrive kjemiske kjennetegn og forskjeller på de viktigste næringsstoffene
- gjøre rede for de viktigste sporstoffene, mineralene og saltene i kroppen
- gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer
- forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av de viktigste næringsstoffene
- gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
- drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling

mat2.jpg

Av Henrik, Ragnhild, Benjamin, Kari og Martine :)

Kilder vi har benyttet oss av:
http://matportalen.no/Matportalen/Emner/tilsetningsstoffer
"Senit" naturfag Vg1, Gyldendal forlag
http://www.pasienthandboka.no/default.asp?documentid=2198&mode=document
http://www.youtube.com/watch?v=zvdFvVnMxSg

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License