Etiske Spørsmål Rundt Bioteknologi

Det stilles mange spørsmål rundt bioteknologi, spesielt i dag som forskere finner ut alle mulige ting. En av sakene som er aktuelle er om homofile skal kunne bli foreldre via sædbanker osv. Lesbiske kvinner kan dra til en sædbank og få befruktet et barn, men aner da ikke hvem "faren" er. Mange er skeptiske til dette.

Vi har en lov som heter Bioteknologiloven. Den sier:§ 1-1. Lovens formål
Formålet med denne loven er å sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle. Dette skal skje i samsvar med prinsipper om respekt for menneskeverd, menneskelige rettigheter og personlig integritet og uten diskriminering på grunnlag av arveanlegg basert på de etiske normer nedfelt i vår vestlige kulturarv.
Hentet fra http://www.helse-bergen.no/avd/medgen/analyser/bioteknlov/bioteknlov.htm

I jordbruk bruker man genmodifisering av planter, noe som har utviklet jordbruket positivt. Men mange lurer på hva som kommer til å skje videre, ettersom dyr har blitt utsatt for genmodifisering for å yte sitt beste.. blir det neste å lage det perfekte barn med de perfekte genene?

image002.jpg
Genmodifisert "hormon-okse" fra Belgia. Mange mener dette er forferdelig og strider mot Bioteknologiloven. Hentet fra http://www.daria.no/skole/doc/html/1609.doc-filer/image002.jpg
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License