Forbrenning

Energien på jorden kommer opprinnelig fra solen. Denne energien blir tatt opp av planter
og blir lagret inne i planten. Dermed blir energien videreført til dyr og mennesker ved å spise
planter eller dyr som har spist plantene. Energien kan ikke bli borte, men den kan overføres
videre til andre ledd. For å utnytte denne energien må det skje en forbrenning.

DSCN0075.jpg

For at det skal oppstå en forbrenning må et stoff reagere med oksygen. Når denne
reaksjonen skjer blir det avgitt energi og det nye stoffet blir til et oksid. Energien i
forbrenningsprosessen blir avgitt som varme. Fullstendig forbrenning er når det blir tilsatt
oksygen, mens en ufullstendig forbrenning betyr at det ikke er nok oksygen tilsatt og det nye
stoffet blir da ikke til et oksid.
Branntrekanten_2_ezg_2.jpg

Det er tre ting som må være tilstede ved en forbrenning, brennbart materiell, varme og oksygen.
For at stoffet skal brenne, må stoffets temperatur være høy nok. Stoffets temperatur når det
oppstår en forbrenning, kalles tenntempratur. De fleste stoff har forskjellige tenntempraturer,
for eksempel magnesium må ha en temperatur på nesten 1100°C, mens avispapir har en
tenntempratur på litt under 200°C.

Forbrenning i kroppen:
Forbrenning oppstår også i kroppen. Energien avgis når vi forbrenner maten, men like vel
begynner vi ikke å brenne? Grunnen til at vi ikke brenner er at forbrenningen skjer ved lave
temperaturer, noe enzymer sørger for.

Biomasse
Biomasse er fellesnavnet på brensel fra trær og planter, gjødsel, skogsavfall og brenntorv.
Biomasse er da et brennbart materielle. Massen består av mye karbon og hydrogen som har stor
energitetthet (mye energi på lite området). Dette gjør at dette er en effektiv energikilde og i tillegg
er den en fornybar. Grunnen til dette er en bra ressurs er at hvis du planter flere trær enn du
brenner opp, så øker ikke mengden CO².

gas_aus_biomasse.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License