Recent Forum Posts
From categories:
page 1123...next »
pussydestroyer (guest) 03 Apr 2018 07:45
in discussion Hidden / Per page discussions » Egenskaper Som Går I Arv

hold kjeft

by pussydestroyer (guest), 03 Apr 2018 07:45
morn (guest) 23 Feb 2017 10:33
in discussion Hidden / Per page discussions » Egenskaper Som Går I Arv

Du har skrivefeil.

by morn (guest), 23 Feb 2017 10:33
BJØRN TERJE (guest) 28 Sep 2016 11:38
in discussion Hidden / Per page discussions » Genetisk Variasjon

GTA V er et seriøst spill. Jeg har tror på at alt som skjer på GTA skjer i virkeligheten. Visst ingen andre gjør alt som kan gjøres på GTA innen 2020 gjør jeg deg selv!! <3 #pølse

by BJØRN TERJE (guest), 28 Sep 2016 11:38
BJØRN TERJE (guest) 28 Sep 2016 11:37
in discussion Hidden / Per page discussions » Genetisk Variasjon

KAN NOEN GI MEG EN FUCKINGS HUND!?!

by BJØRN TERJE (guest), 28 Sep 2016 11:37
BJØRN TERJE (guest) 28 Sep 2016 11:36
in discussion Hidden / Per page discussions » Genetisk Variasjon

Det er hyggelig med pannakaker hos a Bestemor ;-)

by BJØRN TERJE (guest), 28 Sep 2016 11:36
BJØRN TERJE (guest) 28 Sep 2016 11:35
in discussion Hidden / Per page discussions » Genetisk Variasjon

HANS HUGO HERMOD HILMAR HANSEN

by BJØRN TERJE (guest), 28 Sep 2016 11:35
BJØRN TERJE (guest) 28 Sep 2016 11:35
in discussion Hidden / Per page discussions » Genetisk Variasjon

JEG VIL HA PØØØØLSEE! og is

by BJØRN TERJE (guest), 28 Sep 2016 11:35
nils (guest) 15 Sep 2016 09:12
in discussion Hidden / Per page discussions » Egenskaper Som Går I Arv

vet ikke jeg vell

by nils (guest), 15 Sep 2016 09:12
linda (guest) 18 Sep 2015 08:18
in discussion Hidden / Per page discussions » Okologiske Suksesjoner

hva faen men det her er faktisk feil, du suger lol lmao din kødd sorry bby

by linda (guest), 18 Sep 2015 08:18
The_Pizzamaker (guest) 05 May 2015 11:54
in discussion Hidden / Per page discussions » Globale Interessekonflikter Og Miljoutfordringer

Helt e9 faktisk

by The_Pizzamaker (guest), 05 May 2015 11:54
The_Pizzamaker (guest) 05 May 2015 11:53
in discussion Hidden / Per page discussions » Globale Interessekonflikter Og Miljoutfordringer

E9 me Pizzamakeren :D

by The_Pizzamaker (guest), 05 May 2015 11:53
karen (guest) 16 Oct 2014 11:09
in discussion Hidden / Per page discussions » Stråling Og Radioaktivitet

bare tulle jeg fikk ældet til, men kan dere skrive en kjempe enkel forklaring av radioaktivstråling? på forhånd takk

by karen (guest), 16 Oct 2014 11:09
karen (guest) 16 Oct 2014 11:06
in discussion Hidden / Per page discussions » Stråling Og Radioaktivitet

kan dere skrive en enkel definisjon av radioaktivstråling. Og hva har nordlys med dette å gjøre

by karen (guest), 16 Oct 2014 11:06
Pharmd669 (guest) 19 Aug 2014 21:16
in discussion Hidden / Per page discussions » Den Genetiske Koden

Very nice site!

by Pharmd669 (guest), 19 Aug 2014 21:16
Pharma508 (guest) 16 Aug 2014 06:27
in discussion Hidden / Per page discussions » Den Genetiske Koden

Very nice site!

by Pharma508 (guest), 16 Aug 2014 06:27
Smithe132 (guest) 10 Aug 2014 01:36
in discussion Hidden / Per page discussions » Den Genetiske Koden

What a video it is! In fact amazing and fastidious quality, please upload more video clips having such good quality. Thanks. dbdaeecccgadedeg

by Smithe132 (guest), 10 Aug 2014 01:36
Linnea (guest) 22 Mar 2014 00:43
in discussion Hidden / Per page discussions » Okologiske Suksesjoner

Mente det ikke altså

by Linnea (guest), 22 Mar 2014 00:43
Linnea (guest) 22 Mar 2014 00:43
in discussion Hidden / Per page discussions » Okologiske Suksesjoner

Teknisk sett så er denne teksten feil. Syntes at dere kunne oppgitt noen kilder. Hvordan vet jeg at du ikke bare får 1- i naturfag????????? HAHAHAHAHAHAH jk LOLOLOL ROFL Nerded

by Linnea (guest), 22 Mar 2014 00:43
Boobs (guest) 16 Jan 2014 08:10
in discussion Hidden / Per page discussions » Den Genetiske Koden

æææææææææææææææææææ

by Boobs (guest), 16 Jan 2014 08:10
Boobs (guest) 16 Jan 2014 08:09
in discussion Hidden / Per page discussions » Den Genetiske Koden

Den genetiske koden er i hovedsak bygget opp av de samme stoffene i alt liv på jorden. Bare bakterier og arkebakterier har mindre avvik. Denne koden bestemmer hvordan proteiner skal bygges opp på grunnlag av RNA-molekyler som igjen er "avtrykk" av DNA-molekylene. DNA kan bestå av to tråder med komplementære baser, hvor den ene koder for genet (templattråd) og den andre kalles den kodende tråden. Templatet utgjør grunnlaget for produksjon av mRNA, som igjen translateres (oversettes) til proteiner.

Basene leses tre og tre, og hver triplettkombinasjon, såkalte kodon, koder for en bestemt aminosyre. Tre av kombinasjonene koder ikke for noen aminosyre, men gir et brudd i aminosyrekjeden. Aminosyrekjeden kalles et peptid. Det er fire typer baser i RNA-molekylet som forkortes U, C, A og G. U, eller uracil, erstatter tymin (T) fra DNA. Dette gir 64 mulige triplettkombinasjoner. Kombinasjonen AUG leses som startpunkt i begynnelsen av en sekvens, men som metionin (Met) inne i en sekvens.

Innhold
[skjul] 1 RNA 1.1 Basene i RNA
1.2 Tabell over genetiske koder i RNA

2 DNA 2.1 Basene i DNA
2.2 Tabell over genetiske koder i DNA

3 Se også

RNA[rediger kilde]

Basene i RNA[rediger kilde]
U = Uracil
C = Cytosin
A = Adenin
G = Guanin

Tabell over genetiske koder i RNA[rediger kilde]

ikke-polar

polar

basisk

syre

(stop codon)

Andre base

U

C

A

G

Første base

U

UUU

(Phe/F) Phenylalanin

UCU

(Ser/S) Serin

UAU

(Tyr/Y) Tyrosin

UGU

(Cys/C) Cystein

UUC

(Phe/F) Phenylalanin

UCC

(Ser/S) Serin

UAC

(Tyr/Y) Tyrosin

UGC

(Cys/C) Cystein

UUA

(Leu/L) Leucin

UCA

(Ser/S) Serin

UAA

Ochre (Stop)

UGA

Opal (Stop)

UUG

(Leu/L) Leucin

UCG

(Ser/S) Serin

UAG

Amber (Stop)

UGG

(Trp/W) Tryptophan

C

CUU

(Leu/L) Leucin

CCU

(Pro/P) Prolin

CAU

(His/H) Histidin

CGU

(Arg/R) Arginin

CUC

(Leu/L) Leucin

CCC

(Pro/P) Prolin

CAC

(His/H) Histidin

CGC

(Arg/R) Arginin

CUA

(Leu/L) Leucin

CCA

(Pro/P) Prolin

CAA

(Gln/Q) Glutamin

CGA

(Arg/R) Arginin

CUG

(Leu/L) Leucin

CCG

(Pro/P) Prolin

CAG

(Gln/Q) Glutamin

CGG

(Arg/R) Arginin

A

AUU

(Ile/I) Isoleucin

ACU

(Thr/T) Threonin

AAU

(Asn/N) Asparagin

AGU

(Ser/S) Serin

AUC

(Ile/I) Isoleucin

ACC

(Thr/T) Threonin

AAC

(Asn/N) Asparagin

AGC

(Ser/S) Serin

AUA

(Ile/I) Isoleucin

ACA

(Thr/T) Threonin

AAA

(Lys/K) Lysin

AGA

(Arg/R) Arginin

AUG[A]

(Met/M) Methionin

ACG

(Thr/T) Threonin

AAG

(Lys/K) Lysin

AGG

(Arg/R) Arginin

G

GUU

(Val/V) Valin

GCU

(Ala/A) Alanin

GAU

(Asp/D) Asparaginsyre

GGU

(Gly/G) Glycin

GUC

(Val/V) Valin

GCC

(Ala/A) Alanin

GAC

(Asp/D) Asparaginsyre

GGC

(Gly/G) Glycin

GUA

(Val/V) Valin

GCA

(Ala/A) Alanin

GAA

(Glu/E) Glutaminsyre

GGA

(Gly/G) Glycin

GUG

(Val/V) Valin

GCG

(Ala/A) Alanin

GAG

(Glu/E) Glutaminsyre

GGG

(Gly/G) Glycin

A Codonet AUG koder både for methionin og som startsignal: ved den første AUG i en mRNAs kodende region begynner translationen.
Invers tabell

Ala/A

GCU, GCC, GCA, GCG

Leu/L

UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG

Arg/R

CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG

Lys/K

AAA, AAG

Asn/N

AAU, AAC

Met/M

AUG

Asp/D

GAU, GAC

Phe/F

UUU, UUC

Cys/C

UGU, UGC

Pro/P

CCU, CCC, CCA, CCG

Gln/Q

CAA, CAG

Ser/S

UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC

Glu/E

GAA, GAG

Thr/T

ACU, ACC, ACA, ACG

Gly/G

GGU, GGC, GGA, GGG

Trp/W

UGG

His/H

CAU, CAC

Tyr/Y

UAU, UAC

Ile/I

AUU, AUC, AUA

Val/V

GUU, GUC, GUA, GUG

START

AUG

STOP

UAA, UGA, UAG

DNA[rediger kilde]

Basene i DNA[rediger kilde]
T = Tymin
C = Cytosin
A = Adenin
G = Guanin

Tabell over genetiske koder i DNA[rediger kilde]

Andre base av codonet

Første base

T

C

A

G

Tredje base

T

TTT Phe (F)

TCT Ser (S)

TAT Tyr (Y)

TGT Cys (C)

T

TTC Phe (F)

TCC Ser (S)

TAC Tyr (Y)

TGC Cys (C)

C

TTA Leu (L)

TCA (Ser (S)

TAA Stopp

TGA Stopp

A

TTG Leu (L)

TCG Ser (S)

TAG Stopp

TGG Trp (W)

G

C

CTT Leu (L)

CCT Pro (P)

CAT His (H)

CGT Arg (R)

T

CTC Leu (L)

CCC Pro (P)

CAC His (H)

CGC Arg (R)

C

CTA Leu (L)

CCA Pro (P)

CAA Gln (Q)

CGA Arg (R)

A

CTG Leu (L)

CCG Pro (P)

CAG Gln (Q)

CGG Arg (R)

G

A

ATT Ile (I)

ACT Thr (T)

AAT Asn (N)

AGT Ser (S)

T

ATC Ile (I)

ACC Thr (T)

AAC Asn (N)

AGC Ser (S)

C

ATA Ile (I)

ACA Thr (T)

AAA Lys (K)

AGA Arg (R)

A

ATG Met (M)

ACG Thr (T)

AAG Lys (K)

AGG Arg (R)

G

G

GTT Val (V)

GCT Ala (A)

GAT Asp (D)

GGT Gly (G)

T

GTC Val (V)

GCC Ala (A)

GAC Asp (D)

GGC Gly (G)

C

GTA Val (V)

GCA Ala (A)

GAA Glu (E)

GGA Gly (G)

A

GTG Val (V)

GCG Ala (A)

GAG Glu (E)

GGG Gly (G)

by Boobs (guest), 16 Jan 2014 08:09
page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License