Genetisk Variasjon

Den genetiske variasjonen er forskjellene i DNA mellom individer og mellom grupper av individer. Vi finner større variasjon i de delene av DNA som ikke koder for bestemte proteiner. Det kan også finnes variasjoner i de delene av DNA som blir kalt gener. Forskjeller i hud og hårfarge mellom ulike befolkningsgrupper er et eksempel på genetisk variasjon. Det finnes også genetisk variasjon innenfor gruppene.

Mutasjoner
Mutasjoner er en forandring i et gen eller et kromoson under en celledeling. Hvis rekkefølgen av baser i genet forandres får vi en mutasjon. Det kan oppstå flere feil under denne prosessen, selvom cellene kopierer DNA- molekylene veldig nøyaktig. Vi kan få små forandringer, som bytte av en av de tre basene i et kodeord, eller det kan oppstå feil under selve celledelingen, når kopiene av kromosomene fordeles på de nye cellene. Da kan enten biter av kromosomer brekke av og satt på feil igjen eller så kan kromosomene bytte fragmenter.

07_15[2].jpg
Når basene blir dannet riktig skal baserekkefølgen være ATGC. Når det oppstår en mutasjon kan denne rekkefølgen forandres. Hvis ikke feilen rettes opp vil dette føre til at proteinet som dannes ikke kan utføre sin oppgave i cellen. Bildet er hentet fra http://www.gyldendal.no/senit/vg1/bio/html/bildearkiv.html

Mutasjoner som oppstår i kroppsceller, vil kunne føre til kreft. Det kan skje hvis mutasjonen har oppstått i en del av DNA som har kontrolloppgaver i kroppen. Da vil kontrollsystemet i cellen være ødelagt og den kan begynne å dele seg ukontrollert. Mutasjonen fører da til at cellen blir til en kreftcelle. Kreftcellen begynner å dele seg ukontrollert og sprer seg over hele kroppen. De fleste kreftcellene som oppstår blir ødelagt av kroppens immuunsystem. De som ikke blir det kan utvikle seg til en kreftsvulst.

Mutasjoner kan bli overført til neste generasjon, men det er kun mutasjoner som oppstår i kjønnsceller som kan gjøre dette. Det skjer hvis det har oppstått en mutasjon i en celle som skal dele seg og bli til kjønnceller. Dette kan føre til alvorlige sykdommer for personen som får det endrede genet fra foreldrene sine. Alle de arvelige sykdommene vi har i dag har oppstått som mutasjoner som ble overført til neste generasjon. Endringer på genene hindrer ofte at det skjer en normal befruktning. Da vil utviklingen av det befruktede egget være unormalt, som sannsynligvis vil føre til en spontanabort.

En mutasjon som blir overført til neste generasjon er ikke alltid skadelig eller fører til en arvelig sykdom. Genet som er endrer kan også inneholde en oppskrift på et protein som er bedre enn det gamle. Det nye individed fører da det nye genet videre gjennom generasjoner når forplantningsevnen blir større. Det gamle genet vil da forsvinne mer og mer gjennom generasjoner og individed klarer seg bedre. Dette kalles naturlig utvalg. Vi ser at mutasjoner er nødvendige for evolusjonsprosessen.

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License