Helse Og Miljoskadelige Stoffer

I dag er heldigvis utslippene av helse- og miljøskadelige stoffer kraftig redusert siden 1980-årene. Det er mye strengere kontroller enn før og høye krav som alle fabrikker må innfri til. Problemet er ofte at vi ikke kjenner til alle miljø og helseeffekter før lenge etter at bruken av stoffet er blitt utbredt.

miljoeskadelig.png

Hvilken trussel utgjør miljøgiftene?
De aller fleste miljøgiftene har til felles at de brytes svært langsomt ned, noen brytes til og med aldri ned. Det vil si at hvis de først blir tatt opp i en organisme eller et dyr f.eks så overføres de fra ledd til ledd i næringskjedene.
Som et eksempel kan vi se på en fisk som f.eks spiser marflo (et lite krepsdyr). Krepsdyret inneholder miljøstoffer som er svært vanskelige å bryte ned. For at fisken skal vokse seg stor må den spise mer enn den forbruker. Dette er fordi mye av næringstoffene i krepsdyret blir brukt til forbrenning (celleånding). Kun ca 10% av næringen fisken får i seg blir lagret, mengden miljøgifter hoper seg derfor opp, pga at den blir lagret i fisken. Slik går en miljøgift fra ledd til ledd i en næringskjede.
Selv i små konsentrasjoner kan miljøgifter gi skadeeffekter på naturmiljøet via næringskjedene
I dag jobbes det mye med å hindre helse- og miljøskader i Norge, Flere av stoffene som kan gi helse- og miljøskader er allerede strengt regulert i Norge og mange andre land.

LB_kina_kull_kullkr_163959c.jpg

Kullkraftverk i Xiahuayuan i Hebei i Kina. Foto: Oded Balilty/AP/SCANPIX

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License