Kjemiske Bindinger

Næringsstoffene består av ulike grunnstoffer. De grunnstoffene det er mest av i de næringsstoffene vi tar opp, er karbon, hydrogen, nitrogen og oksygen. Mange av næringsstoffene er kjemiske forbindelser som inneholder de samme grunnstoffene, men har likevel helt ulike egenskaper. Disse egenskapene bestemmes av hvilke grunnstoffer den består av og måten de er bundet sammen på.
Når atomer danner forbindelser med hverandre, skjer det oftest på en slik måte at de får fullt ytre elektronskall. Slik at de går over til en mer stabil tilstand. Disse oppfyllingene av elektronskall kan skje på tom måter, og de er:

Ionebindinger

Et elektron med ett elektron i ytterste skall, kan gi dette elektrone til et annet atom. Dette atomet som gir elektronet vil da få fullt ytterste skall og atomet har nå positiv ladning. Et ladd atom kaller vi et ion. Et atom som har 7 elektroner i ytterste skall, mangler et elektron for å få fylt opp skallet. Hvis atomet tar opp et elektron, vil det få fullt ytre skall og samtidig få en negaiv ladning.
Det er en tiltrekkningskraft mellom negative og positive ioner. Disse bindingene mellom ioner kaller vi ionebindinger. Kjemiske forbindelser som dannes på denne måten, er salter eller ioneforbindelser. Ionebindinger kan også dannes ved at atomer overfører flere elektroner. Ioner med samme ladning frastøter hverandre.

ionebinding.jpg

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://stv.hfk.vgs.no/STV_OLV/ionebin3.gif&imgrefurl=http://stv.hfk.vgs.no/STV_OLV/3003a1.htm&usg=__FQwz3nxynVsYSsRg1tB6kWfl5l4=&h=437&w=730&sz=57&hl=en&start=3&um=1&tbnid=u4jK2nOe2wzYwM:&tbnh=84&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dionebinding%26hl%3Den%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26sa%3DN%26um%3D1

Elektronparbinding, nøytrale molekyler

Atomer kan også "slå seg sammen" og dele på elktronene de har sammen. Dersom to elektroner slår seg sammen, danner de et elektronpar. De positive kjernene trekker på de negative elektronene og sørger for at de holder seg i sin bane. Området mellom elektronene er der hvor den positive tiltrekningene er størst. Kjernene trekkes mot det negative området mellom dem, men samtidig frastøter de positive kjernene hverandre. Det nye molekylet holdes altså i balanse av en tiltrekningskraft og en frastøtingskraft.
Bindinger der atomene deler elektroner, kaller vi elektronparbinding. Når det er en elektronparbinding mellom to atomer, snakker vi om en enkeltbindinger. Men det kan også være dobbeltbindinger og trippelbindinger.

Elektronparbindinger, polare molekyler

Polare molekyler er molekyler med en positiv og en negativ pol. Molekylene er bundet sammen ved hjelp av elektronparbinding. F.eks. Hydrogen og oksygen. Oksygenatomet deler et elektronpar med hvert av hydrogenatomene. Elektronene vil oftest være nærmere oksygenatomets kjerne enn hydrogenatomets kjerner frodi oksygenatomet trekker sterkest på de felles elektronene. Oksygensiden blir dermed litt mer negativ enn hydrogensiden. En del ioner er viktige næringsstoffer. Først tas d eopp som salter, og deretter løses saltet opp i vann og sørger for at de livsviktige ionene kan inngå i de kjemiske prosessene i cellene.

n=n.jpg

http://www.ebok.no/open.ebok.no/images/b394-983877121.jpg

Hydrogenbindinger

Det er svake bindinger som binder vannmolekylene sammen. De positive hydrogen polene trekker til seg de negative oksygenpolene, selv om begge polene er nokså svake. Bindingene mellom vannmolkekyler er hydrogenbindinger. Selv om hydrogenbindinger er svake bindinger, spiller de stor rolle i levende organismer. Hydrogenbindingene kan også danne "bruer" som binder sammen ulike deler av store molekyler.

Scale(1).jpg

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://kjemienstemmer.cappelendamm.no/aim/cappelenprod/2/29/31/storage/file.image.jpg/Scale%3Fgeometry%3D300x300%253E&imgrefurl=http://kjemienstemmer.cappelendamm.no/c191523/sec.html%3Fstrukt_tid%3D191523&usg=__pbZIwOxnWSxbIzbAnlznmA6kkFU=&h=213&w=300&sz=54&hl=en&start=17&um=1&tbnid=g7FQtZcG9tmz2M:&tbnh=82&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dkjemiske%2Bbindinger%26hl%3Den%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26sa%3DN%26um%3D1

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License