Klima

Usikker kunnskap

Man er enig om at den økt karbondioksid i atmosfæren gir grunn til bekymring. Det er fordi den kan forsterke drivhuseffekten. Resultatet kan bli at gjennomsnittstemperaturen på jorda vil øke. Denne prosessen kaller vi global oppvarming.

Man kan enda allikevel ikke være helt sikre om det økningen av karbondioksid kommer fra menneskelig aktivitet. Faktisk kan det også være naturlig variasjon. Stadig ser vi nye endringer i klimaet som f.eks at det blir mindre og mindre is ved polene fordi den smelter. Spørsmålet forskere stiller seg er om det er på grunn av karbondioksiden eller om det er en naturlig årsak. Det som er ihvertfall er vanskelig å spå er hvor store klimaendringene kommer til å bli, og hvilke konsekvenser de vil medføre.

Innholdet i atmosfæren har ikke alltid vært likt. Det har endret seg mye gjennom milliarder av år. Men sammensetningen har likevel vært lik som den er nå. Forskere har vist at det har vært svingninger i hvor mye karbondioksid det har vært i atmosfæren. Derfor mener noen at det som skjer i dag er en naturlig variasjon.

Scale?geometry=170x340%3E

Men man har funnet ut at karbondioksid nivået har aldri vært så høyt på 65 000 år og det har aldri skjedd like raskt som i dag. Som et resultat oppfatter mange mennesker at den globale oppvarmingen er en konsekvens av menneskelig aktivitet.
Faktisk er det flere forhold som kan bestemme hvor store klimaendringer som kommer til å skje. Hvis det blir høyere temperatur vil det også bli mer fordampning. Vanndamp er en drivhusgass som kan forsterke drivhuseffekten. Som et resultat vil oppvarmingen forsterke seg selv når den først er igang. Det finnes også flere drivhusgasser som kan føre til at den globale oppvarmingen fortsetter sterkere. Et eksempel er metan. Det finner blant annet i sumpområder som blir nedbrutt. Vi har ikke noe annet valg enn å vente og se hvor store endringene blir!

Klimaendringene bekymrer mange, klikk på linken og se en kort snutt fra NRK; http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/83919

Drivhuseffekten

Temperaturen i atmosfæren og på jorda blir regulert av forskjellige drivhusgasser. Drivhusgassene/klimagassene hindrer at all varmen fra sola slipper ut igjen. På den måten kan temperaturen på jorden opprettholdes. Vanndamp er den viktigste klimagassen, uten den ville gjennomsnittstemperaturen vært -18 på jorden. Andre viktige gasser er karbondioksid, metan og lystgass. I tillegg til den naturlige drivhuseffekten har vi menneskeskapte klimagasser som KFK-gasser. Utslip av CO2 har også økt drastisk de siste årene. Dette har ført til at ozonlaget har blitt tykkere og det tar dermed lengre tid før varmen kommer ut i verdensrommet igjen. Dermed har det blitt en temperaturstigning som man er redd bare vil fortsette å øke med mindre man gjør noe. Problemet når temperaturen stiger er at for hver lille grad er konsekvensene på jorda dramatiske. Isen smelter og fisk forflytter seg. Det blir også økende tilfeller av naturkatastrofer.
drivhuseffekten.gif

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License