Mat Og Vannressurser

Mat- og vannressurser

Mat

Det er mulig å produsere mat til mange flere mennesker nå enn før. Allikevel er det mange som sulter og legger seg med tom mage hver eneste dag. Dette skyldes den ujevne fordelingen av matressursene. Klimaendringene kan få konsekvenser for matproduksjonen rundt om i verden. Resultatet kan både bli positivt og negativt, men man tror at temperaturøkningen vil gjøre resultatet mest negativt. Spesielt der hvor det meste kornet blir dyrket, fordi man er redde for at alle avlingene skal gå tapt. Dette vil føre til at mange mennesker ikke får mat.

sultne-barn.jpg
feit-mann.jpg

Matfordelingen i verden er veldig skjev. Noen folk i Vesten dør av fedme mens mennesker i f.eks Afrika dør av sult.

Vann

vann.jpg

Det finnes bare 2,5% ferskvann på jorda. Masse av dette vannet ligger rundt Antarktis og Grønland. Mange av ferskvannsressursene i verden er blitt forurenset, og kan derfor ikke lenger bli brukt av mennesker. I mange deler av verden er det ikke nok naturlig tilførsel av vann til jordbruket, derfor må de bruke kunstig tilførsel istedenfor. De neste årene vil vi trenge 17% mer ferskvann for at den voksende befolkningen skal kunne dyrke nok mat.

Det har oppstått interessekonflikter mellom befolkningsgrupper og mellom stater. Konfliktene er en konsekvens av liten tilgang på rent ferskvann og at de bruker samme vannressurser. Også alvorlige politiske konflikter har oppstått mellom land på grunn av retten om vann for elver som krysser landegrensene. Trolig vil tilgangen på rent ferskvann bli et viktig tema i internasjonal miljø- og utviklingspolitikk i fremtiden.

vann-jente-nepal.jpg

Mens mennesker i Vesten kan nesten bruke så mye vann de vil, er vannressursene knappe i afrikanske land. Der må de gå flere mil for å få tak i vann.

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License