Mineraler

Kroppen vår trenger vitaminer og mineraler for å fungere effektivt, men kun i små mengder. Dersom vi får i oss for lite kan vi risikere å bli syke. Men dette gjelder også dersom vi får i oss for mye. Mineraler er stoffer som hjelper vitaminene med å virke, eller fungerer omtrent som byggesteiner kroppen trenger til for eksempel skjelettet og tennene. Hovedsakelig består maten vår av grunnstoffene karbon, hydrogen, oksygen og nitrogen. De andre nødvendige grunnstoffene, mineralstoffer, er det mindre mengder av. Eksempler på mineraler er magnesium (Mg), jern (Fe), kobber (Cu), kalsium (Ca). Kroppen tar ikke opp disse stoffene som rene grunnstoffer. Det er farlig å ta opp mineralstoffer direkte i kroppen ved f.eks å svelge. I maten er mineralstoffer bundet sammen til andre grunnstoffer, enten i uorganiske salter eller i organiske molekyler. Kalsium er er nødvendig for oppbygging av skjelettet. Kalsiumioner(Ca) spiller også en viktig rolle ved overføring av nerveimpulser. For å kunne ta opp kalsium fra maten, trenger vi vitamin D. Kalsium er en type mineral som trengs i store mengder. Mineraler som ikke trengs i så store mengder, kalles for sporstoffer. Jern er et eksempel på et sporstoff.
Jern (Fe) er en viktig byggestein i hemoglobin(= proteinet som sørger for at blodet frakter oksygen til cellene.)

Tilsetningsstoffer i maten

Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse for stoffer som blir tilsatt maten blant annet for å endre smak, farge, for å endre konsistens og for å øke holdbarheten. Alle stoffer som brukes i mat, m å være godkjent av Mattilsynet. Egne forskrifter sier hvilke stoffer det er lov å bruke, og mengden av stoffet i maten. Her i Norge følger vi EU-regelverket når det gjelder tilsetningsstoffer i mat, og hvert stoff har et eget E-nummer. De kan både være kunstige og naturlige stoffer.

tilsetningsstoffer.jpg

http://www.allergikokken.no/sitefiles/11/Artikkelbilder/allergibilder/iStock_000006529895XSmall_1.jpg

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License