Naeringsstoffer

Næringsstoffer er nødvendige for kroppens vekst og utvikling og for å opprettholde kroppens normale funksjoner.
Alle levende organismer må ta opp næringsstoffer. Grunnen er at organismen trenger energi og stoffer som kan brukes som byggemateriale, og for å bygge molekyler som fungerer som verktøy i diverse prosesser som foregår i organismen. Alle organismer er avhengig av vann, og de fleste trenger også oksygen. Vann og oksygen er med på å få prosesser i organismen til å fungere slik den skal. Vann og oksygen regnes vanligvis ikke som næringsstoffer.

Plantenes næringsopptak skjer gjennom røttene. De lager selv de nødvendige proteinene, fettstoffene og karbohydratene. Planter uten røtter, bakterier og noen laverestående dyr kan ta opp næringsstoffene som er løst opp i vann gjennom cellens overflate. Mennesker og de øvrige dyrene må spise for å få i seg de nødvendige næringene.
(noen mangler på forklaring av de forskjellige næringsstoffene)

heart_vegetables.jpg

http://www.goodcholesterolcount.com/wp-content/uploads/2008/09/heart_vegetables.jpg

[[module Comment

De forskjellig næringstoffene

Maten vi spiser inneholder næringstoffer noe kroppen trenger for vekst av både hormoner og enzymer.

Det er to typer næringstoffer:
- de energiivende : fett, proteiner og karbohydrater
- de ikke energigivende : vtaminer , mineraler og sporstoff
Kroppen vår trenger alle næringstoffene og de har ulike oppgaver i kroppen.
Vi skal nå se nærmere på de energigivende næringstoffene, fett, proteiner og karbohydrater.
Karbohydrater, som betsår av karbon, hydrogen og oksygen finner vi mange ulike sorter av i naturen. Atomene i karbohydratmolekyler er satt opp på en slik måte at de danner karakteristiske enheter,som kalles sukkerenheter.
De deles inn i tre hovedgrupper:

- Monosakkarider :

- Disakkarider:

-Polysakkarider:

Mono, som betyr enkel, vil si at monosakkarider består av "bare en sukkerenhet".
Di, som betyr to eller doble, vil si at disakkarider består av to sukkerenheter
Poly, som betyr mange, vil si at polysakkarider ikke bare består av en men av mange sukkerenheter.

Næringstoffene gir kroppen vår ulik mengder energi. (energien måles i kJ som betyr kilojoule):
- 1 gram fett gir oss 39 kJ energi.
- 1 gram proteiner gir oss 17 kJ energi.
- 1 gram karbohydrater gir oss 17 kJ energi.
Ved sosial og helsedirektoratet gis følgende anbefaling om inntak av energigivende næringstoffer:
- Karbohydrater : 55- 60 %
- Fett : 30%
- Proteiner : 10-15%
Inntaket av energigivende næringstoffer i dagens samfunn ser slik ut:
- Karbohydrater : 52%
- Fett : 34%
- Proteiner : 14%

kilder:http://home.hia.no/~aaknut03/neringsstoffene/neringsstoffene.htm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License