Okologiske Suksesjoner

Hva er økologiske suksesjoner?
Endringene som skjer i et økosystem skjer gjerne over lengre tid og de fører også til varige endringer. Disse endringene kaller vi økologiske suksesjoner. Et eksempel er en grunn og næringsrik innsjø som sakte men sikkert gror igjen til myrområder.
En økologisk suksesjon kan også komme fra noe som er menneskeskapt. F.eks endringene som skjer etter at en skogsflate blir hogd ned, og skogen etter mange år gror opp igjen. Det som skiller økologiske suksesjoner fra tilfeldige endringer er at utviklingen som regel foregår over lang tid.
Økologiske suksesjoner kan vi dele i Primær og sekundær suksesjon.

Primær suksesjon = Økologisk suksesjon som starter på bar bakke, f.eks når en isbre trekker seg tilbake.

Sekundær suksesjon = Økologisk suksesjon som ikke starter på bar bakke, f.eks gjengroing av en innsjø.

IMG_0024.jpg
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License