Redoksreaksjoner

Elektroner

Elektroner er partikler som finnes i skallene til alle atomer. Antall elektroner, antall nøytroner og protoner bestemmer hvilket atom det er og ladningen til atomet. Elektroner er negativt ladet og protoner er positivt ladet. Det vil si at hvis et atom tar til seg flere elektroner blir det overvekt av elektroner og atomet blir dermed negativt. Når et atomet endrer ladning til enten positiv eller negativ blir det til et ion.
I det innerste skallet til atomer er det kun plass til to elektroner mens de andre skallene kan ha flere. Det ytterste skallet kan ha maks åtte elektroner. Alle atomer prøver å få fullt ytterste skall og dermed oppnå edelgasstruktur og det er derfor de reagerer med andre atomer. Oktettregelen er regelen som forteller at atomene har åtte elektroner i ytterste skall når de oppnår edelgasstruktur.

Redoksreaksjoner

Ordet redoks kommer fra reduksjon og oksidasjon. Når det skjer en redoksreaksjon er det alltid et stoff som blir redusert og et som blir oksidert og begrepene brukes for alle kjemiske reaksjoner der elektroner overføres fra ett stoff til et annet.
Elektroner har negativ ladning og elektroner som tar opp elektron(er), blir dermed negativt ladd. Ladningen til stoffet blir da redusert og vi sier stoffet blir redusert. Stoffet som gir fra seg et elektron får mindre negativ ladning og blir derfor oksidert.
I redoksreaksjoner blir elektroner overført fra ett atom til et annet. Et stoff som gir fra seg elektroner blir oksidert og et stoff som tar opp elektroner blir redusert.

Elektronoverføringer

Et eksempel på en elektronoverføring er reaksjonen mellom natrium og klor.
Hvis man varmer opp en bit metall av natrium sammen med klorgass blir det dannet en kraftig reaksjon og det begynner å brenne. Når det har brent opp har det blitt dannet et hvitt pulver. Dette hvite stoffet er natriumklorid (koksalt).
Før reaksjonen får natrium edelgasstruktur dersom det kvitter seg med elektronet i det ytterste skallet og klor vil få edelgasstruktur hvis det tar til seg et nytt elektron i det ytterste skallet. Det skjer da en elektronoverføring fra natrium til klor og det blir dannet klorioner og natriumioner. Begge blir edelgasser og natrium blir oksidert mens klor blir redusert.
Reaksjonsligningen blir da slik: 2 Na + Cl2 —> 2 NaCl + energi
05_15.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License