Varmepumper

Energilovene

 • Energi kan ikke skapes eller forsvinne. Den kan bare endre form1
 • Energi mengden er konstant, men kvaliteten avtar hver gang energi omformes
 • Vi kan overføre energi på to måter
  • Gjennom arbeide
  • Gjennom overføring av varme
 • Varme blir overført pga temperatur forskjell
  • Varmt til Kaldt
  • Kaldt + (arbeid) blir varmt

Prinsippet for en varmepumpe

varmepumpe_kuldekrets.png

I en varmepumpe har vi et luket rørsystem som inneholder kjøleveske. Denne vesken blir presset igjennom en ventil som får den til å fordampe og vesken blir kjølig, mens temperaturen avgis til omgivelsene. På den andre siden sitter det en kompressor som øker trykket og da tar vesken til seg varmen fra omgivelsene.

Omgivelsene rundt dette rørsystemet er enten vann, luft eller jorden. De fleste varmepumpene er enten luft eller i bakken. Varmepumper med luft er enklest å installere og kan settes på trange og små plasser, mens varmepumper i bakken er mest stabile, men krever at man graver dype hull i bakken, og trenger derfor mer plass.

Ny teknologi

Varmepumper er ikke en veldig gammel oppfinnelse (første i Norge, 1978), men det er først nå at man begynner å ta i bruk denne oppfinnelsen forfullt. Det at man kan bruke ute luften har åpnet mange nye øyne, og det er da lettere å bruke teknologien. Hovedgrunne til at varmepumper er blitt så populære er fordi de er mye biligere i bruk og er mer miljøvennlig.

Med elektriske ovner (panelovner) brukes det en gitt mengde strøm 3/3. Med varmepumpe brukes kun 1/3 av denne mengden strøm og de andre 2/3 tas fra varmen i luften, vannet eller bakken.

Bruks områder

Varmepumper brukes i flere sammenhenger og flere steder som

 • Kjøleskap
 • Oppvarming av hus
 • Aircondition (i bilen, og hus)
 • Varming av vann

Som du ser har vi varmepumper rundt oss helle tiden uten at vi leger merke til det.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License